Onze Hulp

Talent

Wij ondersteunen in de ontwikkeling van het weeskind o.a. door het stimuleren van hun talenten, door een bijdrage te leveren aan kunst-, sport- en cultuur- activiteiten.

Duurzame ontwikkeling

Wij steunen projecten die een lange termijn visie beogen t.a.v. het aanreiken van een volwaardige plek in de maatschappij aan het kansarme weeskind.

Onderwijs

Wij stellen weeskinderen in staat tot het volgen van kwalitatief onderwijs met het oog op toekomstige persoonlijke groei. Een voorbeeld is: bijscholing.

Hulpgoederen inzameling

Wij helpen instellingen aan goederen die tevens een bijdrage leveren aan het thuisgevoel dat weeskinderen missen.

Waar we werken

Auteursrechten © Stichting Wanna' Help 2024.   Alle rechten voorbehouden.
Powered by EMOTIONstudios