Ons beleid

Onze hulp is transparant, sociaal verantwoord en duurzaam.

Hulp aan wezen en in de steek gelaten kinderen, dat is waar wij voor staat. Dat is hard nodig, want in Roemenië zijn er weinig mensen die zich het lot van deze kinderen kunnen en willen aantrekken. Dit doen we in een context van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid.
De stichting streeft naar maximale stimulering van de lokale economie. Het verbeteren van de lokale economie zorgt op termijn voor minder kinderen in achterstandssituaties.

De bestuurders en alle vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en inzet, noch financieel, noch in natura.

Stichting Wanna’Help! beschikt over de ANBI status. Dat betekent dat schenkingen kunnen worden afgetrokken bij de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zowel voor u als donateur als voor de stichting is dat heel belangrijk. Stichting Wanna'Help RSIN nummer: 853867069

Auteursrechten © Stichting Wanna' Help 2024.   Alle rechten voorbehouden.
Powered by EMOTIONstudios