Privacybeleid

 

Bijgewerkt: juli 2020

Dit privacybeleid legt uit hoe Stichting Wanna’Help! verzamelt, gebruikt en kan informatie openbaar maken die u aan ons verstrekt of die wij anderszins verzamelen bij het leveren van onze producten of diensten aan u. Met “persoonlijke gegevens” bedoelen we informatie waarmee we uw identiteit kunnen bepalen wanneer u contact met ons opneemt. Het gebruik van onze producten en diensten is onderworpen aan de voorwaarden van de toepasselijke klantenovereenkomst, het gebruik van onze website is onderworpen aan de Stichting Wanna’Help! De gebruiksvoorwaarden van de website en de voorwaarden van dit privacybeleid zijn in elk opgenomen en maken deel uit van die overeenkomsten.

 

Gegevensverzameling

Er zijn twee manieren waarop Stichting Wanna’Help! verzamelt informatie van u.

 

Stichting Wanna’Help! Klantinteracties

Wanneer u online of offline communiceert met Stichting Wanna’Help !, kunnen we uw informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, ontvangen. We ontvangen uw informatie bijvoorbeeld wanneer u:

 • Bezoek en gebruik Stichting Wanna’Help! Website
 • Download materialen via onze website
 • Verstrek of update accountgegevens via de website
 • We verwijzen collectief naar deze contacten als “gemeenschapsinteracties” en we leggen hieronder uit hoe we de informatie gebruiken die we via hen verzamelen.

 

Wat we verzamelen tijdens onze gemeenschapsinteracties

Wij (of anderen die namens ons optreden) kunnen uw informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, verzamelen via de hierboven beschreven interacties. Categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen, omvatten zaken als:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Fysiek adres, inclusief land
 • Werkgever
 • Titel / functie
 • Betalingsdetails
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam / gebruikers-ID
 • IP adres

 

We verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld wanneer u uw persoonlijke gegevens handmatig intoetst op onze website-formulieren of deze aan ons of anderen verstrekt van wie we marketingleads ontvangen. IP-adressen worden automatisch verzameld door uw gebruik van de websitediensten met behulp van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. We kunnen uw locatie afleiden uit uw IP-adres. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zie onze Stichting Wanna’Help! Cookie beleid.

 

Hoe we informatie gebruiken die is verzameld van interacties met klanten en gemeenschappen

Stichting Wanna’Help! gebruikt de informatie die het verzamelt van onze klant- en gemeenschapsinteracties om diensten aan u te leveren in overeenstemming met onze voorwaarden, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan onze legitieme belangen, zoals hieronder beschreven. We nemen de noodzaak om onze legitieme belangen af ​​te wegen met uw privacyrechten serieus en vatten hier voor u samen hoe we persoonsgegevens gebruiken.

 

 

We gebruiken uw gegevens om:

 • Leveren van onze diensten en aan onze freelancers aanbiedingen van werk. We reageren ook op uw verzoeken om informatie
 • Geef je Stichting Wanna’Help! accounts voor toegang tot onze online diensten. Wanneer u deelneemt aan onze online evenementen, verzamelen we uw persoonlijke gegevens zodat u kunt deelnemen.
 • Stuur administratieve informatie.
 • Mogelijk moeten we u op de hoogte stellen (of we kunnen ervoor kiezen u te informeren) wanneer we onze voorwaarden of ons beleid bijwerken of wijzigingen aanbrengen in onze websitediensten. We zullen uw naam en e-mailadres gebruiken om u deze administratieve kennisgevingen te sturen. Waar u ervoor hebt gekozen om dit te doen, om ervoor te zorgen dat u onze diensten kunt blijven gebruiken, worden deze administratieve kennisgevingen anders behandeld dan marketingcommunicatie.

 

Stichting Wanna’Help! Dienstverlening aan de gemeenschap en de klant

Om u onze diensten te kunnen leveren en de diensten van onze freelancers te kunnen leveren, moeten we informatie van u verzamelen, zoals uw contact- en betalingsgegevens.

 

Stichting Wanna’Help! Lidmaatschapsservice

 • Om uw diensten te kunnen leveren, moeten we informatie die relevant is voor de levering van uw diensten gedurende een bepaalde periode bewaren (Stichting Wanna’Help! Dataretentiebeleid). Zonder deze informatie kunnen we de diensten mogelijk niet leveren of niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • U marketingcommunicatie sturen; Als we uw toestemming hebben, kunnen we u productaankondigingen, educatief materiaal of informatie e-mailen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, geven we u de keuze om u af te melden voor het ontvangen van deze informatie.
 • Met uw toestemming kunnen we ook individuen uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes, onderzoeken en beoordelingen ten behoeve van ons werk met klanten in samenwerking met Stichting Wanna’Help! . Uw deelname is vrijwillig en onder voorbehoud van uw toestemming, dit privacybeleid en de voorwaarden ervan.
 • Beveiliging we doen dit om te voldoen aan ons legitieme belang bij het anticiperen op en herkennen van potentiële bedreigingen voor de werking en beveiliging van onze websitediensten om ze online en veilig te houden. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw IP-adres, verwerken.
 • Diagnose stellen en technische problemen oplossen, bewaken op beveiliging en anderszins onze eigendommen beschermen.
 • Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om onze wettelijke rechten te beschermen.
 • Voor elk ander doel dat u van tijd tot tijd wordt verstrekt in verband met onze websitediensten. Als we uw persoonlijke gegevens verwerken voor een ander doel dan hierboven beschreven, zullen we u voorafgaand aan dergelijke verwerking informatie verstrekken.

 

Uw rechten uitoefenen in Europa

Als u zich in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bevindt, heeft u het recht om:

 • toegang vragen tot en correctie van uw persoonlijke gegevens;
 • de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen maken;
 • en verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden “vergeten” (technisch gewist).

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@wannahelp.org. Beschrijf de aard van uw verzoek en de persoonlijke gegevens waarop het betrekking heeft, en we zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, naleven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We zullen uw identiteit verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen en daarom uw medewerking vragen bij ons identiteitsverificatieproces.

Als we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. We zullen u laten weten of we op uw toestemming willen vertrouwen wanneer we uw informatie verzamelen.

 

Afmelden voor marketing-e-mails

Als je geen marketinggerelateerde e-mails meer wilt ontvangen van Stichting Wanna’Help! Stuur in het vervolg een e-mail naar info@wannahelp.org. Als alternatief kunt u de functie “afmelden” gebruiken in onze e-mailberichten.

 

Wat we verzamelen via lidmaatschapsgegevens en hoe we deze gebruiken

 

Productgegevens op locatie. We kunnen verschillende soorten productgegevens verzamelen en verwerken (zoals hieronder beschreven) wanneer u ons lidmaatschap of onze services gebruikt om ons legitieme belang te dienen om onze producten en services te verbeteren. We werken er hard aan om te zorgen voor een evenwicht tussen onze legitieme belangen en uw privacyrechten.

 

Geaggregeerde gebruiksgegevens zijn informatie over uw werkomgeving en sessie, zoals uw netwerk- en systeemarchitectuur, het laden en bekijken van pagina’s en zoekopdrachten op type. We verzamelen deze informatie om gebruikspatronen te analyseren. Stichting Wanna’Help! gebruikt geaggregeerde gebruiksgegevens om te voldoen aan ons legitieme belang bij het verbeteren van de Stichting Wanna’Help! service en producten. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om:

 • Beter begrijpen hoe onze gebruikers Stichting Wanna’Help configureren en gebruiken! Netwerk
 • Bepaal de ideale optimalisatie.
 • Benchmark prestatie-indicatoren (“KPI’s”)
 • Voer data-analyse en audits uit
 • Identificeer, begrijp en anticipeer op prestatieproblemen en de factoren die daarop van invloed zijn
 • Verbeteren van de werking van het Ons lidmaatschap en zijn diensten
 • Ontwikkel functies

 

Gegevensverzameling – persoonlijke gegevens

We verzamelen ook persoonlijke gegevens van u om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. We verzamelen bijvoorbeeld contactgegevens zoals naam, adres (e-mail en fysiek) en telefoonnummer om u in onze klantendatabasesystemen in te voeren en uw account te beheren. Dit kan ook informatie bevatten over facturering en betalingen, klantenservice, ondersteuningsdiensten of software-updates. We delen deze informatie met onze partners, leveranciers en partners die ons helpen uw account te onderhouden en met wie we schriftelijke overeenkomsten hebben gesloten die de vertrouwelijkheid, privacy en veiligheid van uw informatie beschermen. We verkopen deze informatie niet.

 

Hoe Stichting Wanna’Help! kan uw informatie delen en voor welk doel.

Stichting Wanna’Help! kan informatie op de volgende manieren aan derden bekendmaken:

 • Geassocieerden. We kunnen informatie verstrekken aan onze partners die onder dit beleid vallen, zodat ze onze service kunnen helpen beheren. Daartoe onderhouden we intragroepovereenkomsten met onze partners over het gebruik van persoonsgegevens.
 • Naleving en veiligheid. We kunnen informatie vrijgeven indien nodig of passend onder de toepasselijke wetten (inclusief wetten buiten uw land van verblijf) om: te voldoen aan wettelijke procedures of vereisten; reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (inclusief die buiten uw land woonplaats); onze algemene voorwaarden te handhaven; en onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; en onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en / of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen.
 • Fusie, verkoop, enz. We kunnen informatie vrijgeven in het geval van een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, zakelijke transactie, toewijzing, overdracht of andere beschikking van (een deel van) Stichting Wanna’Help! activa of aandelen (inclusief informatie over faillissementen of soortgelijke procedures).
 • Ander gebruik. We kunnen informatie aan andere gebruikers van de service in geaggregeerde vorm bekendmaken, op voorwaarde dat deze geen persoonlijke gegevens bevat. Dit kan tips bevatten over “best practices”, KPI’s, benchmarkgegevens of andere dergelijke geaggregeerde informatie die nuttig is voor de gebruikersgemeenschap.

 

Hoe we uw informatie beveiligen

Stichting Wanna’Help! neemt redelijke technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging, misbruik of vernietiging. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht, software of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld denkt dat de beveiliging van een account in gevaar is gebracht), laat het ons dan onmiddellijk weten. Gebruik dan de Contact Stichting Wanna’Help! sectie hieronder. Als Stichting Wanna’Help! hoort van een inbreuk op haar systemen, Stichting Wanna’Help! kan u of anderen op de hoogte stellen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en / of zoals overeengekomen in ons contract met u. Stichting Wanna’Help! kan elektronisch met u communiceren over beveiliging, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van het lidmaatschap of de website.

 

Stichting Wanna’Help! Neemt ook het volgende waar:

Bewaartermijn. We bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te vervullen die in dit privacybeleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of niet verboden door de toepasselijke wetgeving. Zie Gegevensbewaarbeleid voor meer informatie.

 

Grensoverschrijdende overschrijvingen.

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarin we klanten of dienstverleners inschakelen die zich buiten uw land van verblijf bevinden, inclusief naar de Verenigde Staten. We beschermen uw Persoonsgegevens in onze overeenkomsten met onze dienstverleners.

 

Updates van dit privacybeleid.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen onze updates hier plaatsen. We zullen u ook alle materiële wijzigingen van het privacybeleid meedelen. Neem contact op met Stichting Wanna’Help! Als je wat hebt vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, de informatiepraktijken, kunt u op elk moment contact met ons opnemen:

Stichting Wanna’Help (handelend onder de naam Wanna Help) registratienummer: 60343060 via info@wannahelp.org of +31 6 56 56 12 16.

Auteursrechten © Stichting Wanna' Help 2024.   Alle rechten voorbehouden.
Powered by EMOTIONstudios