Website voorwaarden

Website voorwaarden en privacyverklaring bijgewerkt Juli 2020

Website-exploitant

Deze website wordt beheerd door Stichting Wanna’Help! handelend als Stichting Wanna’Help! (kvk nummer: 60343060) met maatschappelijke zetel Retersbekerweg 16, 6343PK, Klimmen, Nederland. Voor de toepassing van dit beleid zijn de voorwaarden: Wanna’Help uitwisselbaar met de term Stichting Wanna’Help!

 

Licentie

Stichting Wanna’Help! verleent u een niet-exclusieve licentie om deze website te gebruiken onder de volgende algemene voorwaarden Stichting Wanna’Help! kan deze licentie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

 

Materialen op de site

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan Stichting Wanna’Help! Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Het wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten, inclusief maar niet beperkt tot copyright. Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd, die niet het eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Stichting Wanna’Help! worden erkend op de website. U mag het materiaal op deze website alleen bekijken, gebruiken, downloaden en opslaan voor persoonlijk en onderzoeksgebruik. Het opnieuw verspreiden, herpubliceren of anderszins beschikbaar stellen van het materiaal op deze website aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wanna’Help! is verboden. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.

De informatie op deze website wordt te goeder trouw en alleen voor algemene informatie en interesse gegeven. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Stichting Wanna’Help! is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden en (behalve zoals uiteengezet in onderstaande clausule) geeft geen verklaring af en geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

De informatie op deze website mag niet worden gebruikt en vormt geen enkele vorm van advies of aanbeveling. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u niet op dergelijke informatie hebt vertrouwd. Eventuele afspraken tussen u en een derde partij die op de website wordt genoemd of waarnaar wordt verwezen, zijn volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

Niets op deze website is bedoeld en mag niet worden opgevat als een aanbod om een ​​contractuele relatie aan te gaan.

 

 

Koppelen

 

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Stichting Wanna’Help! aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites, die niet onder de strikte controle staan ​​van Stichting Wanna’Help !. Elke link is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als een goedkeuring van welke aard dan ook door Stichting Wanna’Help! van die andere website. U mag geen link naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder Stichting Wanna’Help! voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Aansprakelijkheid

Stichting Wanna’Help! garandeert niet dat het gebruik van deze website compatibel is met alle hardware en software die door bezoekers van de site kan worden gebruikt. Behalve zoals uiteengezet in clausule 6.3, Stichting Wanna’Help! zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn jegens u, hetzij in contract, onrechtmatige daad, (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, restitutie of anderszins voor enig letsel, overlijden, schade of direct, indirect of gevolgschade (alle drie de voorwaarden omvatten, zonder beperking, puur economisch verlies, winstderving, verlies van zaken, uitputting van goodwill en soortgelijk verlies), hoe dan ook ontstaan ​​als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website of het gebruik van, toegang tot, downloaden van of vertrouwen op informatie of ander materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot, als gevolg van een computervirus. Deze algemene voorwaarden sluiten haar aansprakelijkheid (indien van toepassing) niet uit voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van Stichting Wanna’Help!, Voor fraude of voor welke aangelegenheid dan ook die onwettig zou zijn voor Stichting Wanna’Help! om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.

 

 

Privacy
Het privacybeleid van Stichting Wanna’Help! Is hieronder te zien. Dit privacybeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

 

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring die u en Stichting Wanna’Help! Zijn overeengekomen met betrekking tot het gebruik van de website.

 

Jurisdictie en aanvaarding van deze voorwaarden
Deze website wordt beheerd en beheerd door Stichting Wanna’Help! vanuit haar kantoren in Nederland. De vorming, het bestaan, de constructie, de prestaties, de geldigheid in alle aspecten van deze voorwaarden of van enige bepaling van deze voorwaarden of enig geschil met betrekking tot het materiaal op deze website wordt beheerst door Nederlands recht zoals toegepast in De Nederland. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van of in verband met deze voorwaarden of het gebruik van de website. Uw voortgezet gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Auteursrechten © Stichting Wanna' Help 2024.   Alle rechten voorbehouden.
Powered by EMOTIONstudios