Stichting Mia Keulaerds Fonds

De Stichting Mevrouw M.G. Keulaerds Fonds is in 1999 opgericht door mejuffrouw Mia Keulaerds, onderwijzeres te Heerlen die in 2011 op 94 jarige leeftijd overleed. Het Fonds, dat haar middelen heeft ontvangen uit de nalatenschap van mejuffrouw Keulaerds en thans ook donaties van begunstigers ontvangt, stelt zich ten doel zo concreet mogelijk kinderen in moeilijke omstandigheden, overal ter wereld, te ondersteunen.

 

Het Fonds is geworteld in Zuid-Limburg en ondersteunt bij voorkeur initiatieven van personen en instellingen die vanuit deze regio opereren. Het Fonds ondersteunt projecten waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de aanvrager wordt gecombineerd met zo concreet mogelijke projecten/initiatieven.

 

Mia Keulaerds was een markante inwoonster van Heerlen. Zij werd in 1916 geboren als vijfde kind uit een gezin van 7 kinderen. Haar ouders hadden een bekende slagerij op het Kerkplein in Heerlen. Ondanks haar kleine postuur manifesteerde zich al vroeg de onafhankelijke geest van Mia en bezocht ze de  Kweekschool in Mook bij  Ursulinen. Daarna onderwees ze zeer vele generaties Heerlenaren als basischoolonderwijzeres o.a. aan de Jozefschool en de Broederschool.

 

De Stichting Mia Keulaerds Fonds heeft recentelijk onze Kamertraining programma gesteund waarmee wij jongeren 2 jaar begeleiden naar een zelfstandig leven. Enorm dankbaar zijn wij voor deze donatie.

Auteursrechten © Stichting Wanna' Help 2023.   Alle rechten voorbehouden.
Powered by EMOTIONstudios