Uw donatie is fiscaal aftrekbaar!

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar
Stichting Wanna'Help! beschikt over de ANBI status. Voor u betekent dit dat de schenkingen die u doet aan onze stichting zijn aftrekbaar van de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • U doet de giften aan een instelling die bij de Belasting dienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
  • Het totale bedrag van uw giften is boven uw drempelbedrag aftrekbaar.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Lees meer op de website van de Belastingdienst